• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Fiziologija

Cilj predmeta Fiziologija je omogućiti studentima stjecanje znanja o fiziološkim funkcijama organizma koje je potrebno za razumijevanje tjelesnih procesa i održavanje njihove homeostaze. Pojedinačne fiziološke funkcije nastoje se pritom objasniti od razine molekule, preko stanice, tkiva i organa, pa sve do razine organizma kao cjeline. Stečena znanja iz fiziologije čovjeka i razumijevanje fizioloških procesa potrebno je za lakše svladavanje kliničkih predmeta i razumijevanje potreba sestrinske skrbi.

Fiziologija stanice. Fiziologija stanične membrane. Membranski i akcijski potencijal. Fiziologija živčane stanice i prijenos živčanog podražaja. Fiziologija mišićne kontrakcije. Fiziologija kardiovaskularnog sustava. Fiziologija krvotovornog sustava i krvi. Specifična i nespecifična imunost. Autonomni živčani sustav. Osnove fiziologije središnjeg živčanog sustava. Fiziologija dišnog sustava. Fiziologija mokraćnog sustava. Fiziologija probavnog i hepatobilijarnog sustava. Fiziologija endokrinog sustava.

Obavezna literatura:

  1. Guyton i Hall: Medicinska fiziologija. 13. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.

 

Dopunska literatura:

1. Taradi M, i sur. Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada; 1990.

2. Materijali s vježbi

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. prosuditi temeljne fiziološke mehanizme regulacije homeostaze;
  2. valorizirati ulogu i funkciju stanice i njezine građe, sastava tjelesnih tekućina, građu i svojstva stanične membrane u održavanju homeostaze;
  3. procijeniti glavne fiziološke procese u pojedinim organskim sustavima (živčani, lokomotorni, srčano-krvožilni, dišni, mokraćni, endokrini, imunološki, reproduktivni i probavni sustav);
  4. usporediti međusobne fiziološke odnose pojedinih organskih sustava zdravog čovjeka;
  5. kritički prosuditi principe mjerenja i testiranja fizioloških funkcija.

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

◦     izv. prof. dr. sc. Ana Stupin,

◦     Jelena Jakab, dr. med., asistent,

◦     Marin Kuharić, dr. med., asistent,

◦     Luka Malenica, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal