• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Osnove istraživačkog rada

Upoznati studente s osnovama istraživačke metodologije.
Prikazati studentima načine korištenja informacija vezanih uz područje zdravstvene njege i sestrinsku profesiju. Prikazati studentima primjenu statističkih metoda i postupaka u zdravstvenoj njezi. Upoznati studente s vrstama istraživanja u području zdravstvene njege.

Znanstveno istraživanje
Hipoteza i statistička hipoteza
Vrste istraživanja
Planiranje istraživanja
Tumačenje rezultata
Prikaz podataka
Znanstvena publikacija
Građa znanstvenoga članka
Objavljivanje istraživanja

Obavezna literatura:

1.    Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 4. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.

2.    Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. 5. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2004.

 

Dopunska literatura:

  1. Day RA, Gastel N. How to write and publish a scientific paper. 6. izd. Westport, Connecticut: Greenwood Press; 2006.
  2. Lang T, Secic M. How To Report Statistics in Medicine: Annotated Guidelines for Authors, Editors, and Reviewers. 2. izd. Philadelphia: American College of Physicians; 2006.
  3. Ogrinc GS, Headrick LA. Fundamentals of Health Care Improvement. Oakbrook Terrace (Il): USA Joint Commission Resources; 2008.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. primijeniti znanje iz istraživačke metodologije te ga integrirati sa stečenim znanjem o korištenju informacija iz područja zdravstvene njege i primjeni statističkih metoda i postupaka u navedenom znanstvenom području;
  2. primijeniti temeljno znanje i vještine za istraživanja i uporabu stručne i znanstvene literature;
  3. objasniti različite ustroje istraživanja u zdravstvu;
  4. primijeniti različite načine prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju;
  5. procijeniti kritičke prikaze podataka i znanstvena izvješća o istraživanjima u području zdravstvene njege.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam

 

Suradnici:

izv. prof. dr. sc. Andrea Milostić Srb

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal