• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Upoznati studente o osnovama opće kirurgije, kirurgije u ortopediji i traumatologiji, povezati s načelima kliničkog liječenja kirurških, ortopedskih i traumatoloških bolesnika te s mogućim postoperativnim komplikacijama.

Opća kirurška patofiziologija, predoperacijska obrada i priprema bolesnika. 
Osnovni operacijski zahvati iz područja abdominalne, vaskularne, torakalne, kardijalne, plastično-rekonstruktivne kirurgije, traumatologije, neurokirurgije, urologije i ortopedije.
Moguće komplikacije i načini liječenja.
Suvremeni aspekti onkološke kirurgije.

Obavezna literatura:

1.    Prpić I. Kirurgija za više medicinske škole. Zagreb: Medicinska naklada; 1996.
2.    Nastavni materijali s predavanja i seminara.
 

 

Dopunska literatura:

1.    Prpić I. i suradnici: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga, Zagreb 2002.

Upoznati studente o osnovama opće kirurgije, kirurgije u ortopediji i traumatologiji, povezati s načelima kliničkog liječenja kirurških, ortopedskih i traumatoloških bolesnika te s mogućim postoperativnim komplikacijama.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

 

Suradnici:

  • prof. dr. sc. Željko Bušić, redoviti profesor u trajnom zvanju,
  • prof. dr. sc. Bruno Splavski,
  • doc. dr. sc. Igor Alfirević,
  • doc. dr. sc. Damir Matoković,
  • doc. dr. sc. Goran Šantak,
  • Denis Klapan, dr. med., predavač.

 

Vanjski suradnici:

  • doc. dr. sc. Dinko Bagatin,
  • doc. dr. sc. Josip Samardžić.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal