• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj skrbi za majku i novorođenče u svim segementima zdravstvene neonatološke i ginekološko-opstetričke njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na zdravlje trudnice, rodilje, babinjače i novorođenčeta. 

Povijesni razvoj materinstva. Antenatalna skrb i suvremena njega materinstva. Fizološke promjene u trudnoći. Prehrana u trudnoći. Embrionalni i fetalni razvoj. Visokorizična, višeplodna i adolescentna trudnoća. Zdravstvena skrb trudnica sa srčanim poremećajem, anemijama i povraćanjem. Zdravstveni problemi u antepartalnom razdoblju. Priprema trudnice za porod. Osnovni pojmovi normalnog poroda, načini poroda i komplikacije u porodu. Hitna stanja u porodništvu. Postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije. Procjena novorođenčeta i opskrba novorođenčeta neposredno nakon rođenja. Karakteristike zdravog novorođenčeta i biološke pojave u novorođenčeta.

Porodne traume. Sestrinska skrb za obitelj nakon rođenja djeteta.

Obavezna literatura:

 1. Mardešić D, i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2016. (odabrana područja).
 2. Nastavni materijali s predavanja i seminara.
 3. Habazin I. Zdravstvena njega majke i novorođenčeta. 2006. (nastavni tekstovi)
   

 

Dopunska literatura:

 1. Gomella TL. Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 6. izd. Ohio: McGraw-Hill Medical, 2009.
 2. Meštrović J. Hitna stanja u pedijatriji. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 3. Carpenito LJ. Handbook of nursing diagnosis. 15. izd. Philadelphia: J.B. Lippincot Company; 2017.
 4. Bokonjić D, Milutinović D, ur. Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta. Foča: Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; 2019.
 5. Malčić I, Ilić R. Pedijatrija sa zdravstvenom njegom djeteta. Zagreb: Školska knjiga; 2009.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. utvrditi probleme u antenatalnom, intrapartalnome i postpartalnom razdoblju u trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
 2. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 3. argumentirati načine poroda, pripremu trudnice za porod i moguće komplikacije u porodu;
 4. procijeniti hitna stanja u žene tijekom trudnoće i babinja/puerperija;
 5. utvrditi fiziološke promjene u novorođenčeta u ranom novorođenačkom razdoblju i prilikom izlaska iz rodilišta;
 6. prepoznati stanja koja zahtijevaju hitne intervencije u novorođenačkom razdoblju;
 7. demonstrirati tehniku dojenja i alternativne načine prehrane novorođenčeta, načine poticanja i očuvanja refleksa sisanja;
 8. prezentirati procedure probira (engl. screeninga) u novorođenčadi i način evidencije probira.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Rajko Fureš,
 • Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač.

 

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Božica Lovrić, predavač,
 • Petra Debeljak, mag. med. techn., asistent,
 • Sanja Dravinski, mag. med. techn., asistent,
 • Danica Horvat, mag. med. techn., asistent,
 • Pavica Jakovljević, mag. med. techn., asistent,
 • Andreja Lamut, mag. med. techn., asistent,
 • Mirjana Lovrić, mag. med. techn., asistent,
 • Ivana Mamić, mag. med. techn., asistent,
 • Silvija Marić, mag. med. techn., asistent,
 • Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal