• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Otorinolaringologija

Omogućiti studentima usvajanje temeljnog znanja o bolestima uha, nosa, grla i vrata, prepoznavanje kliničkih simptoma i znakova bolesti, metode liječenja bolesnika i zdravstvene njege oboljelih. Omogućiti studentima usvajanje znanja i vještina liječenja životno opasnih hitnih stanja u otorinolaringologiji.

Otologija – osnove funkcionalne anatomije uha:
-    epidemiologija i etiologija upalnih stanja vanjskog i srednjeg uha;
-    komplikacije akutnih i kroničnih upala srednjega uha;
-    vrste nagluhosti i njihovi uzroci;
-    osnovne dijagnostignostičke metode u audiologiji i otoneurologiji.
Rinologija – osnove funkcionalne anatomije nosa i paranazalnih sinusa:
-    upalne bolesti nosa i paranazalnih sinusa;
-    komplikacije upalnih stanja nosa i sinusa;
-    alergijske bolesti u ORL;
-    osnovne dijagnostičke metode pretrage nosa i paranazalnih šupljina.
Faringologija i laringologija – osnove funkcionalne anatomije ždrijela i grkljana:
-    upalni procesi u usnoj šupljini, ždrijelu i grkljanu;
-    osnovne dijagnostičke metode pretrage ždrijela i grkljana;
-    tumori ždrijela i grkljana;
-    osnove liječenja i njega onkološkog bolesnika;
-    orofaringealna disfagija; 
-    njega bolesnika s poremećajima orofaringealnog gutanja.
Hitna stanja u ORL – održavanje prohodnosti dišnog puta;
-    intubacija, konikotomija i traheotomija;
-    njega traheotomiranog bolesnika;
-    strana tijela dišnog puta;
-    epistaksa i njega bolesnika s krvarenjem u području glave i vrata.

Obavezna literatura:

1.    Mladina R.: Otorinolaringologija - udžbenik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb 2008.

 

Dopunska literatura:

1.    Skitarelić N., Starčević R.: Traheotomija i njega traheotomiranih bolesnika, Sveučilište u Zadru, Zadar 2013.

2.    Bumber Ž., Katić V., Nikšić Ivančić M., Pegan B., Petric V., Šprem N.: Otorinolaringologija, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.


Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica ćemoći:

  1. objasniti osnove funkcionalne anatomije uha, nosa, grla i vrata;
  2. objasniti uzroke nastanka upalnih otorinolaringoloških bolesti;
  3. prepoznati hitna stanja u otorinolaringologiji;
  4. prepoznati simptome i znakove najčešćih otorinolaringoloških bolesti;
  5. objasniti osnovne dijagnostičke postupke u otorinolaringologiji;
  6. objasniti temeljna načela otorinolaringološke terapije;
  7. interpretirati osobitosti otorinolaringoloških bolesti koje su važne pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika.

Nositelj: prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti professor u trajnom zvanju

 

Vanjski suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal