• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Pedijatrija

Upoznati studente s temeljnim znanjem iz opće pedijatrije i primjenom načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi. Prikazati studentima ulogu medicinske sestre u liječenju pedijatrijskih bolesnika. Upoznati studente s osobitostima tjelesnih sustava u djece i najznačajnijim bolestima i poremećajima u djece.

Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku

Nesreće u djece

Prehrana i poremećaji prehrane

Anomalije i infekcije mokraćnog sustava u djece

Bolesti novorođenčeta

Infekcije dišnog sustava u djece

Konvulzivni sindrom i epilepsije

Bolesti hipofize, tiroideje i paratireoideje

Monogenski i poligenski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije, prenatalna oštećenja ploda, razvojne anomalije mozga i lubanje

Tumori mozga i kraniocerebralne ozljede

Neruromuskularne i heredodegenerarivne bolesti SŽS

Bolesti metabolizma Ca i rahitis

Bolesti koštanog sustava u djece

Razvitak i osobitosti hematološkog sustava u djece

Psihomotorni razvoj djeteta

Osobitosti hematološkog sustava u djece

Perinatalna oštećenja mozga – dječja moždana kljenut

Vitamini i oligoelementi u prehrani

Imunost i imunodeficijencije u djece

Laboratorijska dijagnostika bolesti srca

Novorođenačke žutice

Antenatalna i postnatalna dijagnoza nasljednih bolesti

Genetsko savjetovalište

Vručica – značaj i postupci

Sindrom iznenadne dojenačke smrti

Prevencija preventibilnih bolesti

Principi reanimacije, intenzivnog nadzora te nadzora teško bolesnog djeteta

Prirođene i stečene srčane greške

Sindrom kardiovaskularnog zatajenja

ADHD

Reumatske bolesti u djece

Perikarditis, miokarditis, endokarditis

Šećerna bolest u djece

Bolesti jetara, gušterače i žuči

Malapsorpcijski sindrom

Bolesti crvene krvne loze

Opstipacija

Ulkusna bolest

Kronične crijevne bolesti

Bolesti zgrušavanja krvi

Pubertet, poremećaji spolnog razvoja

Urolitijaza u djece

Bolesti bijele krvne loze

Tuberkuloza u djece

Cistična fibroza

Ortopedski problemi dječje dobi

Porodne ozljede u djece

Perinatalna asfiksija

Podjela novorođenčadi po gestacijskoj dobi i rodnoj masi – specifični problemi i zdravstvene posljedice

Psihosomatske bolesti u djece

Kronično bolesno dijete, pristup djetetu i obitelji

Cijepljenje

Obavezna literatura:

 1. Mardešić D, i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2016.
 2. Juretić M, Balarin L. Pedijatrija za više medicinske sestre. Split: Klinička bolnica Split; 1995.
   

Dopunska literatura:

 1. Meštrović J, i sur. Hitna stanja u djece. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 2. Kliegman RM, Behrman R, Jenson H, Stanton BF. Nelson Textbook of Pediatrics. 18. izd. Philadelphia, PA: W.B. Saunders company; 2007.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti temeljna načela iz područja pedijatrije;
 2. primijeniti načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi bolesnika;
 3. prepoznati ulogu i važnost medicinske sestre u liječenju bolesnika u području pedijatrije;
 4. objasniti osobitosti funkcioniranja dječjeg organizma (specifičnosti organizma u rastu i razvoju), osobitosti imunološkog sustava – reagiranje na upalne agense u različitoj dobi djeteta;
 5. objasniti osobitosti bolesti i poremećaja u djece.

Nositelj: prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Vesna Milas,
 • doc. dr. sc. Boro Nogalo.

 

Vanjski suradnici:

 • prof. dr. sc. Davor Plavec,
 • izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj,
 • doc. dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal