• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega odraslih

Usvajanje znanja i vještina zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti. Usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje i primjenu specifičnosti zdravstvene njege kod bolesti pojedinih sustava i organa bolesnika oboljelih od bolesti unutrašnjih organa, zaraznih bolesti i neuroloških bolesti.

Uvod u kolegij
Prevencija za razvoj internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti.
Tekućine i elektroliti
Bol
Značenje tjelesne temperature kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti dišnog sustava
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti mišića, zglobova i imunološkog sustava
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti probavnog sustava
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti krvi i krvotvornih organa
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti mokraćnog sustava
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od neuroloških bolesti
Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od infektoloških bolesti

Obavezna literatura:

 1. Franković S, i sur. Zdravstvena njega odraslih. Zagreb: Medicinska naklada i HUMS; 2010.
 2. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara. Sestrinske dijagnoze. Zagreb; HKMS; 2013.
 3. Nastavni materijali s predavanja i seminara.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2008. (izabrana poglavlja)
 2. Ivančević Ž, ur. Harrison – Principi interne medicine. 1. hrv. izd. Split: Placebo, 1977. (izabrana poglavlja)
 3. Šepec S, i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. Zagreb: HKMS; 2010.
 4. Broz Lj, Budisavljević M, Franković S. Zdravstvena njega 3. Zagreb: Školska knjiga; 2001.
 5. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. primijeniti postupke sestrinske skrbi samostalno i/ili u stručnom timu sukladno načelima, standardima i zakonskim propisima kod bolesnika oboljelih od internističkih, neuroloških i infektoloških bolesti;
 2. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju kod bolesnika oboljelih od internističkih, neuroloških i infektoloških bolesti;
 3. voditi sestrinsku dokumentaciju;
 4. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine;
 5. primijeniti načela i tehnike poučavanja kod bolesnika oboljelih od internističkih, neuroloških i infektoloških bolesti na temelju procjene potreba za edukacijom;
 6. primijeniti mjere sprječavanja infekcije i pravila rada na siguran način;
 7. preuzeti  odgovornost za provedbu procesa zdravstvene njege u skladu s načelima, standardima i zakonskim propisima;
 8. vrednovati ciljeve i planove sestrinske skrbi u specijalnim područjima zdravstvene njege internističkih, neuroloških i infektoloških bolesnika.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Rajko Fureš,

◦     Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       Vlasta Pekić, mag. med. techn., predavač,

°       Dijana Babić, mag. med. techn., asistent,

°       Renata Đimoti, mag. med. techn., asistent,

°       Želimir Đurić, mag. med. techn., asistent,

°       Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

°       Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent,

°       Danica Horvat, mag. med. techn., asistent,

°       Tihomir Jovanović, mag. med. techn., asistent,

°       Jagoda Kragujević, mag. med. techn., asistent,

°       Ivanka Marendić, mag. med. techn., asistent,

°       Vesna Meško, mag. med. techn., asistent,

°       Harolt Placento, mag. med. techn., asistent,

°       Željka Popijač, mag. med. techn., asistent,

°       Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

°       Barica Stanić, mag. med. techn., asistent,

°       Željka Stojkov, mag. med. techn., asistent,

°       Dubravka Trgovec, prof. soc. pedagog, asistent,

°       Nevenka Vila, mag. med. techn., asistent,

°       Lidija Vinković, mag. med. techn., asistent,

°       Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal