• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

Studenti će upoznati opća načela promicanja zdravlja i rada primarne zdravstvene zaštite te biti osposobljeni da samostalno analiziraju opće pokazatelje te sudjeluju u specifičnim analizama i razvoju intervencija u promicanju zdravlja te primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Koncept primarne zdravstvene zaštite. Osnovni principi PZZ. Dostupnost. Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina: trudnice, djeca, školska djeca i mladež, stare osobe, osobe s invaliditetom, radnici, itd. Analize i planiranja u zdravstvu. Organizacija i menadžment u PZZ. Izvori financiranja, njihovo korištenje i raspodjela.

Obavezna literatura:

 1. Kovačić L, i sur. Organizacija zdravstvene zaštite. Zagreb: Medicinska naklada; 2004. (izabrana poglavlja)
 2. Puntarić D, Ropac D, Jurčev Savičević, i sur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.
 3. Majnarić Trtica Lj, Aleksandar V, ur. Vještine u općoj/obiteljskoj medicini. Osijek: Medicinski fakultet Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019. 
 4. Katić M, Švab I, ur. Obiteljska Medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.
 5. Bergman Marković B, Diminić Lisica I, Katić M, ur. Smjernice u praksi obiteljskog liječnika. Zagreb: Medicinska naklada; 2020.
 6. Bergman Marković B, Gmajnić R, Katić M, ur. Smjernice u praksi obiteljskog liječnika. MEDIX. 2019;25(135).
   

Dopunska literatura:

1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN 80/13, 137/13, 98/19. (izvodi iz Zakona). Dostupno na: https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/zdravstveni-zakoni/1615
2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 100/18, 125/19. (izvodi iz Zakona). Dostupno na: https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/zdravstveni-zakoni/1615
3. RH. Ministarstvo zdravstva. Nacionalni programi, projekti i strategije. Dostupno na: https://zdravlje.gov.hr/programi-i-projekti/1986
4. Tematski radovi iz objavljene znanstvene literature (prema preporukama voditelja)
 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti organizaciju primarne zdravstvene zaštite;
 2. obrazložiti pružanje zdravstvene njege u zajednici.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić

 

Suradnici:

◦     Doc. dr. sc. Rajko Fureš,

◦     Danijela Nujić, dr. med., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     Tomica Jakobović, mag. med. techn., asistent,

◦     Marija Laktić, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal