• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja

Upoznati studente s organizacijom i metodologijom rada u pedijatrijskoj jedinici intenzivne skrbi, zdravstvenim potrebama i problemima životno ugrožene djece te specifičnostima zdravstvene njege životno ugrožene djece u pedijatrijskoj jedinici intenzivne skrbi.

Kolegij uključuje praktično iskustvo, promovira sadržaje koji doprinose ozdravljenju i oporavku vitalno ugroženog djeteta. Usmjeren je na čimbenike koji vitalno ugrožavaju zdravlje djeteta i na zdravstvenu njegu vitalno ugroženog djeteta. Također uključuje sadržaje koji se odnose na osnovne i napredne postupke oživljavanja djeteta, komunikaciju s djetetom i roditeljima u jedinici intenzivnog liječenja, transport i prijem životno ugroženog djeteta u jedinicu, ublažavanje boli kod vitalno ugroženog djeteta te umirućeg djeteta, odnose s roditeljima kao i skrb medicinske sestre u zdravstvenoj njezi djeteta s posebnim  zdravstvenim potrebama.

Obavezna literatura:

1. Audy – Kolarić, Lj i sur. Anestezija i intenzivno liječenje novorođenčadi, Školska knjiga, Zagreb, 1994

demonstrirati znanje i vještine kao i adekvatne stavove u njezi vitalno ugroženog djeteta

procijeniti potrebe, planiranja, provedbe i evaluacije u zdravstvenoj njezi vitalno ugroženog djeteta u jedinici intenzivnog liječenja kao i učinkovita komunikacija s djetetom i njegovom obitelji

razumjeti etičke pitanja vezana sa zdravstvenom njegom vitalno ugroženog djeteta te umirućim djetetom u jedinici intenzivnog liječenja.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal