• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega u zajednici

Osposobiti studente za provođenje intervencija zdravstvene njege u zajednici; promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja različitih skupina korisnika u zajednici. Osposobiti studente za rad u multidisciplinarnom timu.

Definicije osnovnih pojmova. Povijesni pregled sestrinstva u zajednici. Suvremene odrednice sestrinske prakse u zajednici. Sestrinski modeli i teorije sestrinstva u zajednici. Vrste sestrinske prakse u zajednici. Uloge i kompetencije medicinske sestre u zajednice. Zajednica kao korisnik sestrinske skrbi. Proces sestrinske skrbi u zajednici. Mjere primarne sekundarne i tercijarne prevencije u zdravstvenoj zaštiti žena, djece, odraslih i starijih osoba u zajednici. Promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti vulnerabilnih skupina korisnika u zajednici. 

Obavezna literatura:

 1. Mojsović Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 1. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2004.
 2. Mojsović Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 2. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2006.
 3. Bralić I, i sur. Kako zdravo odrastati. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 4. Županić M, i sur. Moji prvi dani – priručnik za roditelje. Zagreb: HUPS; 2013.
 5. Nastavni materijali s predavanja i seminara
   

Dopunska literatura:

 1. McEwen M. Community-Based Nursing: An Introduction. 3. izd. St. Louis: Saunders; 2008.
 2. Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju I; II; III – priručnik za IBLCE. Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu; 2009.
 3. UNICEF. Priručnik za predavače na trudničkim tečajevima. Zagreb: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, UNICEF – Ured za Hrvatsku; 2010. str. 70-90.
 4. Grgurić J, Pavičić Bošnjak A, Stanojević M, Zakanj Z, ur. Priručnik za provođenje inicijative „Rodilište – prijatelj djece“. Zagreb: UNICEF – Ured za Hrvatsku; 2007. str. 53-140.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati suvremene odrednice sestrinske prakse u zajednici;
 2. prosuditi osnovne modele i teorije sestrinstva u zajednici;
 3. razlikovati vrste sestrinske prakse u zajednici;
 4. identificirati zajednicu kao korisnika sestrinske skrbi;
 5. utvrditi zdravstvene potrebe zajednice;
 6. planirati, provoditi i evaluirati programe promicanja zdravlja i sprječavanja bolesti za različite   korisnike u zajednici, samostalno i kao član multidisciplinarnog tima;
 7. dokumentirati sestrinsku skrb.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       Dubravka Matijašić Bodalec, mag. med. techn., asistent.

°       Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

◦     Maria Damjanović Križanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Andreja Domitrović, mag. med. techn., asistent,

◦     Danijela Dumančić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Gracek, mag. med. techn., asistent,

◦     Nino Ivanuša, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent,

◦     Zorica Kovač, mag. med. techn., asistent,

◦     Anita Kovačić, mag. med. techn., asistent,

◦     Marija Laktić, mag. med. techn., asistent,

◦     Vesna Liber, mag. med. techn., asistent,

◦     Mirjana Raguž, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanda Rajčić, mag. med. techn., asistent,

◦     Vlasta Raštegorac, mag. med. techn., asistent,

◦     Ahnetka Stjepanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Katijana Zec, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal