• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Farmakologija

Cilj kolegija je objasniti farmakokinetske i farmakodinamske pojmove koji će omogućiti prvostupnicima sestrinstva pružanje sigurne i djelotvorne zdravstvene zaštite bolesnicima u dijelu koji se odnosi na farmakoterapiju. Cilj je objasniti pojmove iz farmakologije i kliničke farmakologije potrebne prvostupnicima sestrinstva u svakodnevnom radu s bolesnicima.

Osnovne nastavne jedinice:
Opća farmakologija (uvod, klasifikacija lijekova, načini aplikacije lijekova, nazivlje)
Farmakokinetika i farmakodinamika
Istraživanje lijekova i dobra klinička praksa
Pravilna primjena lijekova, štetni učinci, interakcije lijekova, utjecaj bolesti na djelovanje lijekova, prijavljivanje nuspojava
Farmakologija autonomnog živčanog sustava
Farmakologija središnjeg živčanog sustava
Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi
Liječenje dislipidemija, antikoagulansi, antiagregacijski lijekovi
Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava
Lijekovi za liječenje poremećaja probavnog sustava
Lijekovi za liječenje poremećaja dišnog sustava
Antimikrobna kemoterapijska sredstva
Lijekovi za liječenje virusnih, gljivičnih i parazitarnih bolesti, vakcinacija
Liječenje bolesti endokrinih organa: dijabetes, pretilost, štitnjača, reproduktivni sustav
Primjena lijekova u hitnim stanjima, alergije i pseudoalergijske reakcije, anafilaktički šok
Kemoterapija malignih bolesti
Računanje doza lijekova, čvrsti i tekući pripravci
Računanje volumnih udjela kod pripravljanja otopina, određivanje brzine infuzije, dezinficijensi i antiseptici
Osnove farmakografije

Obavezna literatura:

 

  1. Ostojić Kalinić S, Pavliša G, Mandac Rogulj I. Farmakologija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2012

Dopunska literatura:

 

  1. Katzung i dr.: Temeljna i klinička farmakologija, 14. izdanje, Medicinska naklada,  Zagreb, 2020.
  2. Francetić I, i sur. Farmakoterapijski priručnik. 7. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.

Nakon odslušanih predavanja, odrađenih seminara i vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:

  1. kritički prosuđivati farmakološke pojmove;
  2. procijeniti farmakokinetska i farmakodinamska svojstva glavnih skupina lijekova;
  3. predvidjeti očekivane učinke lijekova s kojima se susreću u svakodnevnom radu, njihove nuspojave i interakcije;
  4. valorizirati pravilno propisivanje receptnih lijekova u svakodnevnom radu;
  5. prezentirati postupke kliničkog ispitivanja lijekova i zakonodavstva o lijekovima.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

 

Suradnici:

◦     izv. prof. dr. sc. Robert Smolić,

◦     doc. dr. sc. Damir Erceg,

◦     Lucija Kuna, mag. biolog., asistent,

◦     Vjera Ninčević, dr. med., asistent,

◦     Tea Omanović Kolarić, dr. med., asistent,

◦     Sabina Steiner Srdarević, mr. pharm., asistent,

◦     Sonja Vukadin, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal