• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Neurologija

Studentima predočiti prirodu nastanka, prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje te moguće posljedice neuroloških bolesti i stanja.
Spoznaja vodeće neurološke problematike hrvatske populacije (prema epidemiološkim podacima), mogućnost uspješne prevencije te zbrinjavanje hitnih stanja gdje bi odlaganje pružanja zdravstvene zaštite ugrozilo život, kvalitetu života ili posljedično invalidnost bolesnika.
U spoznaji neurološke razine poremećaja dati važnost organizaciji i funkciji centralnoga i perifernoga živčanog sustava. Istaknuti mjesto, ulogu i značaj više medicinske sestre i tehničara u podizanju efikasnosti i kvalitete uspješnosti liječenja.

Uzroci neuroloških bolesti, životne navike, rizični čimbenici te kako ih spriječiti.
Dijagnostika neuroloških bolesti poremećaja i stanja, posebice u domeni više medicinske sestre i tehničara.
Dijagnostičke aparature i tehnike. 
Neurološke bolesti kao jedan od vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i Europi.
Hitna stanja u neurologiji.
Ostale neurološke bolesti.
Metode liječenja i primjena lijekova u neurologiji.
Neurologija i granična područja.
Udio nesreća na poslu i profesionalnih bolesti u neurološkim poremećajima.

Obavezna literatura:

1. Bučuk, M., Tuškan-Mohar, L.: Neurologija; za stručne studije, Medicinski fakultet, Rijeka 2012.

 

Dopunska literatura:

1. Brinar V, i sur. Neurologija za medicinare. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. primijeniti spoznaje modernog menadžmenta u uspješnom sprječavanju i liječenju neuroloških bolesti, stanja i njihovih posljedica;
  2. procijeniti vodeće neurološke poremećaje i njihove posljedice;
  3. prepoznati kako uspješno prevenirati takve bolesti;
  4. objasniti zbrinjavanje bolesnika u slučaju hitnih stanja.

Nositelj: doc. dr. sc. Ines Lazibat

Vanjski suradnici: prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redoviti profesor u trajnom zvanju

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal