• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega u kući

Osposobiti studente za procjenu potreba, planiranje, provođenje i vrednovanje zdravstvene njege/ zdravstvenog odgoja u kući korisnika te primjenu dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka u kući korisnika, kao i za suradnju i rad u multidisciplinarnom timu.

Sestrinska skrb u kući. Planiranje, priprema i tijek kućnog posjeta. Procjena potreba, planiranje, provođenje i evaluacija zdravstvene njege u kući. Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u kućnim uvjetima. Zdravstveni odgoj pojedinca i obitelji. Potpora obitelji s bolesnim članom. Suradnja i komunikacija s multidisciplinarnim timom. Zakonski propisi u zdravstvenoj njezi u kući.
Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.

Obavezna literatura:

 1. Nastavni materijali s predavanja i seminara.
 2. Hršak B, ur. Smjernice za postupke u zdravstvenoj njezi u kući 2. Zagreb: HKMS; 2019.
 3. Mrzljak V. Zdravstvena njega u kući. Zagreb: HKMS; 2016.
 4. Šimunec D, ur. Smjernice za postupke u zdravstvenoj njezi u kući. Zagreb: HKMS; 2009.
 5. Mojsović  Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 1. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2004.
 6. Mojsović  Z, i sur. Sestrinstvo u zajednici 2. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2006.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Šimunec D, ur. Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti. Zagreb: HKMS; 2013.
 2. Pavić J. Sestrinska skrb za obitelj. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2008.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. identificirati zakonske propise u djelatnosti zdravstvene njege u kući;
 2. prilagoditi uvjete u kući za provođenje zdravstvene njege;
 3. organizirati materijal, pribor i opremu za provedbu zdravstvene njege u kući;
 4. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 5. provesti dijagnostičke, terapijske i rehabilitacijske postupke sestrinske skrbi  u kući;
 6. koordinirati multidisciplinarni tim u provedbi skrbi o korisniku u kući;
 7. voditi propisanu sestrinsku dokumentaciju.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

◦     dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,

◦     Jadranka Plužarić, mag. med. techn., viši predavač,

◦     Jasenka Vujanić, mag. med. techn., viši predavač,

◦     Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Matijašić-Bodalec, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

◦     Anamarija Kovačević, mag. med. techn., asistent,

◦     Mirjana Raguž, mag. med. techn., asistent,

◦     Vlasta Raštegorac, mag. med. techn., asistent,

◦     Jasna Šalamon, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal