• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega neurološkog bolesnika

Cilj predmeta je da studenti studija Sestrinstva usvoje osnovna znanja iz njege neurološkog bolesnika.

Suvremeni trendovi i metode u zdravstvenoj njezi neuroloških bolesnika, skrb za vitalno ugrožene u jedinicama intenzivne skrbi (funkcionalna procjena, proces zdravstvene njege), nove dijagnostičke i terapijske metode i procedure, javnozdravstveni značaj neuroloških bolesti, zdravstvena njega neuroloških bolesnika u zajednici, suradnja sa drugim zdravstvenim stručnjacima unutar zdravstvenog tima, multisektorska suradnja na razini primarne zdravstvene zaštite.

Obavezna literatura:

 1. Butković Soldo S, Titlić M. Neurologija: za visoku školu za medicinske sestre, fizioterapeute, inženjere radiologije. Osijek: Studio H. S. Internet i Medicinski fakultet u Osijeku; 2013.
 2. Butković Soldo S, Titlić M. Neurologija za diplomski studij neurorehabilitacije, preddiplomski i diplomski studij sestrinstva, fizioterapije i radiološke tehnologije. Osijek: Medicinski fakultet u Osijeku. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2018.
   

Dopunska literatura:

1. Sedić B. Zdravstvena njega neuroloških bolesnika. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2008.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati specifičnosti sestrinske skrbi u planiranju zdravstvene njege za vitalno ugrožene neurološke bolesnike;
 2. opisati specifičnosti zdravstvene njege neuroloških bolesnika koje se odnose na dijagnosticiranje i planiranje intervencija;
 3. izraditi planove u specijalnim područjima zdravstvene njege neuroloških bolesnika;
 4. sudjelovati u provođenju projekata kontinuirane zdravstvene skrbi u bolničkim uvjetima i u zajednici;
 5. identificirati potrebu prevencija neuroloških bolesti i načine njezinog provođenja;
 6. prepoznati potrebe neurološkog bolesnika u svakodnevnom životu, vraćanju aktivnih pojedinaca u radnu sredinu;
 7. vrednovati ciljeve i planove sestrinske skrbi u specijalnim područjima zdravstvene njege neuroloških bolesnika.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       Ivana Jedvaj, mag. med. techn., asistent

 

Vanjski suradnici:

◦     Anamarija Kovačević, mag. med. techn., asistent,

◦     Jasna Šalamon, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal