• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Engleski jezik 2

Drugi dio u naravi trodijelnog kolegija (2. godina) nastavlja se na tjelesne sustave koji nisu obrađeni na prvoj godini, pri čemu je opet glavni naglasak na praktičnoj primjeni, odnosno na sestrinskim intervencijama i procesu zdravstvene njege vezanom uz specifična oboljenja tjelesnih sustava. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.  

Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

Ženski reprodukcijski sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; menstruacija i trudnoća; porođaj; hormoni; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti: ginekološke i bolesti dojke; problemi u trudnoći i bolesti novorođenčadi; laboratorijski testovi, praktična primjena: Sestrinska njega – karcinom dojke; zadaci i vježbe.

Muški reprodukcijski sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti muškog reprodukcijskog sustava; spolno prenosive bolesti; laboratorijski testovi, klinički postupci, praktična primjena: Sestrinska njega – karcinom prostate, zadaci i vježbe.

Dišni sustav: anatomija i fiziologija disanja; glavni organi, prolaz zraka, izmjena kisika i ugljičnog dioksida; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti dišnog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika koji boluje od respiratornih bolesti; zadaci i vježbe

Krvni sustav: sastav i nastanak krvi; krvne stanice i njihova funkcija; krvne grupe; zgrušavanje krvi; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti krvnog sustava; laboratorijski testovi, klinički postupci; zadaci i vježbe

Limfni i imunosni (obrambeni) sustav: limfni sustav, žile, čvorovi, limfa – funkcija; imunosni sustav – organi i funkcija; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti limfnog i imunosnog sustava; laboratorijski testovi, klinički postupci; praktična primjena: Sestrinska njega pacijenta oboljelog od AIDS-a; zadaci i vježbe

Srčanožilni sustav: krvne žile i krvni optok; anatomija i fiziologija srca; provodni sustav; krvni tlak; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti srca; bolesti krvnih žila; laboratorijski testovi, klinički postupci; praktična primjena: Sestrinska njega pacijenta oboljelog od srčanih bolesti; zadaci i vježbe

Sustav žlijezda s unutarnjim izlučivanjem (endokrini sustav): građa i funkcija; štitnjača, doštitne žlijezde, nadbubrežne žlijezde, gušterača, hipofiza, jajnici, testisi, pinealna žlijezda: hormoni i funkcija; ključne riječi, korijeni, pripadajuće stručno nazivlje; bolesti: «hipo» i «hiper» sekrecija pojedinih žlijezda; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika oboljelog od dijabetesa; zadaci i vježbe

Živčani sustav: Opća građa živčanog sustava; neuroni, živci i neuroglija; mozak; kralješnična moždina i opne; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti živčanog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika oboljelog od MS-a; zadaci i vježbe.

Posebna osjetila - oko i uho: oko – anatomija i fiziologija; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; greške loma svjetlosti; bolesti; uho – anatomija i fiziologija; vanjsko, srednje, unutarnje uho; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti uha; praktična primjena: Sestrinska njega oftalmološkog bolesnika; zadaci i vježbe

Obavezna literatura:

  1. Režić P, Žurić-Havelka S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2013. (izabrana poglavlja)
  2. izabrani handouti

 

Dopunska literatura:

  1. Tanay V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
  2. Law J, Martin E, ur. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. identificirati najvažnije dijelove tjelesnih sustava, objasniti njihove funkcije, prepoznati i definirati najvažnija/najčešća oboljenja pojedinog tjelesnog sustava i s tim u vezi proces sestrinske njege (sestrinske intervencije);
  2. primijeniti znanja o medicinskim sufiksima, prefiksima i tvorbenim osnovama pri sastavljanjumedicinskog izraza vezano uz obrađene tjelesne sustave (raščlanjivanje ponuđenih i tvorbanovih medicinskih izraza);
  3. učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, odabrati korisneinformacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije i općeg engleskog jezika.

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal