• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Rad s grupom u sestrinstvu

Upoznati studente s psihološkim značajkama timskog rada u zdravstvu te sa značajkama svake pojedine uloge u takvom timu.

Grupa: osnovni pojmovi, definicije, podjele.
Grupna dinamika i grupni procesi: ciljevi, norme, kohezivnost, uloge.
Vođenje grupe: tipovi voditelja, vještine voditelja, donošenje odluka, evaluacija grupnog rada.
Vrste grupa u sestrinstvu: terapijske; institucionalne – orijentacijske, resocijalizacijske, motivacijske, prisjećanja; terapijskih aktivnosti; samopomoći, obrazovne; diskusijske; komunikacijske.
Specifičnosti rada s grupama osoba s različitim zdravstvenim problemima.

Obavezna literatura:

1. Lovrić, R. Nastavni materijali, 2018.
2. Ajduković M. Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. 1997.
 

Dopunska literatura:

1. Klarić M, i sur. Rad s grupom. Mostar: Sveučilište u Mostaru; 2017.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. analizirati komunikaciju u grupi;
  2. identificirati čimbenike koji djeluju na grupnu dinamiku;
  3. razlikovati vrste grupa i prepoznati stadij razvoja grupe;
  4. primijeniti grupni rad u kliničkom okruženju;
  5. usporediti rad s različitim grupama bolesnika u sestrinskoj skrbi.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Rajko Fureš

Vanjski suradnici:

◦     dr. sc. Paola Presečki, asistent,

◦     dr. sc. Arijana Turčin, asistent,

◦     Ana Budrovac, mag. med. techn., asistent,

◦     Zdenka Rade, mag. med. techn., asistent,

◦     Verica Todorović, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Ukić, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal