• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Telemedicina

Upoznati studente s osnovama telemedicine, povijesti telemedicine, telemedicinskim projektima u Hrvatskoj, telekardiologiji, teleradiologiji, teleneurologiji.

Pružanje zdravstvene zaštite na daljinu i razmjena medicinskih informacija upotrebom telekomunikacijskih i informatičkih tehnologija; dijagnostika, terapija, prevencija, kontinuirana medicinska edukacija zdravstvenih radnika, edukacija pacijenata, istraživanja i evaluacija u medicini. Model pružanja zdravstvene zaštite prelazeći prostorne, vremenske, društvene i kulturne prepreke

Obavezna literatura:

  1. Klapan I, Čikeš I. Telemedicina u Hrvatskoj. Zagreb: Medika; 2001. 

Dopunska literatura:

  1. Kern J, Petrovečki M, ur. Zdravstvena telematika i telemedicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2009.
  2. Somek M. Skripta iz informatike. 2017. 
     

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. objasniti osnove funkcioniranja telemedicine;
  2. prikazati koristi i primjenu telemedicine;
  3. objasniti izraz „Big dana“ i transfer velike količine medicinskih podataka na veće udaljenosti.

Nositelj: prof. dr. sc. Goran Krstačić

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Antonija Krstačić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal