• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Interna medicina

Cilj predmeta je naučiti studenta kako prepoznati kliničke simptome i znakove bolesti unutarnjih organa i organskih sustava te razumjeti njihovu patofiziološku podlogu i odrediti potencijalne diferencijalne dijagnoze, a potom, na temelju prikupljenih podataka, izvesti zaključke o najvjerojatnijoj dijagnozi, sudjelovati u daljnjim dijagnostičkim postupcima i administraciji optimalne terapije u suradnji s doktorima medicine.

Odabrana poglavlja iz kardiologije. Prikaz slučaja bolesti srca i krvnih žila. Odabrana poglavlja iz pulmologije. Prikaz slučaja bolesti dišnog sustava. Odabrana poglavlja iz gastroenterologije i onkologije. Prikaz slučaja bolesti probavnog sustava. Odabrana poglavlja iz nefrologije. Prikaz slučaja bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Odabrana poglavlja iz endokrinologije. Prikaz slučaja bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem. Odabrana poglavlja iz hematologije. Prikaz slučaja bolesti krvi i krvotvornog sustava. Odabrana poglavlja iz reumatologije, kliničke imunologije i alergologije. Prikaz slučaja bolesti mišično-koštanog sustava.

Obavezna literatura:

1.Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B, Interna medicina. 4. promijenjeno i dopunjeno izdanje.   Zagreb: Naklada Ljevak; 2008

 

Dopunska literatura:  

 1. Nastavni materijali sa seminara i predavanja.
 2. Včev A, Burton N, Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrvatsko izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta, student/-ica će :

 1. utvrditi najznačajnije bolesti unutarnjih organa i organskih sustava;
 2. kritički prosuditi patofiziološke mehanizme nastanka bolesti unutarnjih organa;
 3. procijeniti vodeće simptome i znakove najznačajnijih bolesti unutarnjih organa i organskih sustava;
 4. valorizirati osobitosti bolesti važne pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika i pružanju zdravstvene skrbi;
 5. poduprijeti diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti na osnovu kliničkih simptoma i znakova prisutnih u kliničkoj slici;
 6. preporučiti daljnje dijagnostičke postupke i osnovnu terapiju;
 7. vrednovati vještine primjene lijekova u suradnji s doktorom medicine.

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Mihajlo Šesto, redoviti profesor u trajnom zvanju,
 • prof. dr. sc. Dragan Jurčić,
 • prof. dr. sc. Blaženka Miškić,
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Lakušić,
 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk,
 • Jelena Jakab, dr. med., asistent,
 • Darko Katalinić, dr. med., asistent,
 • Luka Malenica, dr. med., asistent,
 • Nikola Volarić, dr. med., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Marijana Knežević Prvačak, poslijedoktorand

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal