• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi

Studentu predočiti osnove informatike te sestrinske informatike i njezinu primjenu u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi pomoći studentu u razumijevanju zdravstvenih informacijskih sustava, osobito u hrvatskom zdravstvenom sustavu, računalnih tehnika u sestrinskoj praksi te postupaka rada s relacijskim bazama podataka. Usvojene vještine omogućile bi studentu primjenu računala u komunikaciji i pretraživanju baze podataka te primjenu informatičke tehnologije u sestrinskoj dokumentaciji.

Određenje temeljnih pojmova informatike i njezina značaja za razvoj znanja i unapređenje stručne prakse;

Tehnička osnovica informatičkih sustava – osnovni dijelovi i njihova funkcija;

Programska potpora potrebna za rad računalnih sustava – programska potpora sustavu, aplikacijska programska potpora;

Osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka s ciljem učenja i istraživanja;

Zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine;

Primjena informatike u unapređenju procesa zdravstvene njege (engl. evidence based nursing care);

Primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama;

Primjena e-sestrinske dokumentacije i njezino stalno poboljšavanje.

Obavezna literatura:

1.    Kern, J., Petrovečki, M. (ur.): Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb 2009. (odabrana poglavlja)

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. objasniti temeljne pojmove informatike i zdravstvenih informacijskih sustava;
  2. primijeniti računalne tehnike u procesu zdravstvene njege;
  3. odabrati relevantne baze podataka koje su primjenjive u procesu zdravstvene njege te za učenje i istraživanje;
  4. primijeniti informatičku tehnologiju u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama;
  5. primijeniti informatiku u procesu unapređenja sestrinske dokumentacije i zaštiti zdravstvenih i osobnih podataka bolesnika.

Nositelj: doc. dr. sc. Dario Galić

 

Suradnici:

◦     dr. sc. Matej Šapina, poslijedoktorand,

◦     Boris Grgić, mag. ing. comp., predavač,

◦     Josip Jakab, mag. ing. el., predavač,

◦     Marko Mikša, mag. inf., predavač.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal