• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihologija u zdravstvu

Prenošenje studentima osnovno znanje o utjecaju psihičkih činitelja na zdravlje i bolest, kao i utjecaju bolesti i tjelesnih smetnji na razvoj psihičkih problema. Studenti uče o mogućnostima primjene psiholoških metoda i tehnika u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji bolesti.

Psihologija u zdravstvenom sustavu – zdravstvena psihologija i njezina perspektiva. Stres i tjelesno zdravlje. Djelovanje stresa na pojedine organske sustave. Tjelesni nedostaci, bolesti i psihičke reakcije. Psihičke reakcije nakon gubitka tjelesnih funkcija. Psihološka pomoć nakon teških ozljeda. Psihološki učinci teških tjelesnih bolesti (infarkt miokarda, bolesti dišnog sustava, oštećenje bubrega, transplantacija bubrega). Povezanost osobina ličnosti i motivacije s tjelesnim oštećenjima i rehabilitacijom. Psihosocijalna rehabilitacija osoba s invaliditetom (predrasude i negativni stavovi, prilagodba na invaliditet). Psihološke teškoće bolesnika u bolnici te socijalna potpora i samozaštita. Djeca u bolnici (prilagodba, hospitalizam). Odrasli u bolnici. Važnost ublažavanja tjeskobe kod hospitaliziranih bolesnika. Psihološka priprema za kirurške zahvate. Psihološki problemi bolesnika u intenzivnoj njezi. Psihološki aspekti trudnoće i porođaja. Socijalna potpora bolesnicima (obitelj, samozaštitne grupe). Biopsihosocijalni pristup boli. Zdravstvena psihologija i starenje. Psihološke pojavnosti neizlječivih bolesti.

Obavezna literatura:

 1. Havelka M, Havelka Meštrović A, ur. Zdravstvena psihologija: biopsihosocijalne odrednice zdravlja. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2013.
 2. Hudek-Knežević J, Kardum I. Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2006.
 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. prepoznati negativne utjecaje emocionalnih stanja na ponašanje povezane sa zdravljem;
 2. predvidjeti ponašanje osoba različite dobi u suočavanju s bolesti;
 3. prepoznati povezanost različitih zdravstvenih tegoba i psiholoških posljedica;
 4. objasniti osnovne načine reagiranja pacijenata u stresnim situacijama u medicinskom kontekstu;
 5. prikupljati, analizirati i interpretirati podatke znanstvenih istraživanja iz područja zdravstvene psihologije;
 6. razlikovati psihološke i tjelesne reakcije na bolest;
 7. objasniti povezanost i međudjelovanje psiholoških i tjelesnih reakcija na stresne situacije;
 8. objasniti emocionalne posljedice tjelesnih zdravstvenih tegoba i tjelesne zdravstvene posljedice psihičkih poremećaja.

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Branka Restek Petrović

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Marina Kotrla Topić,
 • Ena Ivezić, mag. psych., asistent,
 • Irena Pavlović, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal