• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Cilj je upoznavanje studenata s problematikom pristupa osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u skladu sa suvremenim pristupima ovoj populaciji. Student/-ica će biti osposobljen/-a za prikupljanje podataka, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravstvene njege te sudjelovati u radu kao član multidisciplinarnog tima.

Invaliditet i društvo; Terminologija; Modeli pristupa osobama s invaliditetom; Uzroci i prevencija invaliditeta; Osobe s invaliditetom tijekom povijesti; Odnos prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj; Oblici skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju; Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom, s naglaskom na područje zdravstvene zaštite; Međunarodne klasifikacije i invaliditet; Kvaliteta života osoba s invaliditetom; 
Prava osoba s invaliditetom iz sustava zdravstvene skrbi; Programi u radu s osobama s invaliditetom;
Zdravstvena njega osobe s invaliditetom u obitelji; Proces zdravstvene njege u skrbi s osobama s invaliditetom (procjena, planiranje, provođenje, evaluacija); Specifičnost pristupa u provedbi zdravstvene njege u osobe s ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem; Poremećaj iz spektra autizma; Osobe s oštećenjem vida; Osobe s oštećenjem sluha; Osobe s motoričkim poremećajima; Pomagala za osobe s invaliditetom; Dijete s neurorizikom; Uloga medicinske sestre/medicinskog tehničara u radu s djetetom s teškoćama u razvoju u obitelji; Uloga medicinske sestre/medicinskog tehničara u timu rane intervencije i rehabilitacije; Kvaliteta života osoba s invaliditetom; Etički aspekti skrbi za osobe s invaliditetom; Holistički pristup u radu s osobama s invaliditetom; Prevencija invaliditeta i promocija zdravlja; Mentalno zdravlje osoba s invaliditetom – uloga medicinske sestre/medicinskog tehničara. 

Obavezna literatura:

1. Pavić J. Zdravstvena njega osoba s invaliditetom. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2014.
2. Nastavni materijali s predavanja i seminara.
 

 

Dopunska literatura:

 1. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine. Narodne novine, 42/17.    
 2. Šegota I. Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje: kako komunicirati s gluhim pacijentom. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. odabrati primjeren pristup u skladu sa specifičnim potrebama osoba s invaliditetom;
 2. argumentirati načine pristupa u skladu sa specifičnostima oštećenja u osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju;
 3. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 4. provesti specifične intervencije kao član multidisciplinarnog tima u radu s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju;
 5. promovirati suvremene pristupe radu s osobama s invaliditetom u cilju podizanja kvalitete življenja.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Robert Lovrić,
 • Jadranka Plužarić, mag. med. techn., viši predavač,
 • Jasenka Vujanić, mag. med. techn., viši predavač,
 • Anamaria Tomić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije, predavač.

 

Vanjski suradnici:

 • Suzana Farena, mag. med. techn.,
 • Dubravka Trgovec, prof. soc. pedagog, asistent       

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal