• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Engleski jezik 1

Prvi dio kurikula engleskog jezika na Sveučilišnom preddiplomskom studiju sestrinstva (1. godina: Engleski jezik uz uvod u medicinsku terminologiju, tj. morfologiju medicinskih termina i tvorbu riječi, obuhvaća i tjelesne sustave, pri čemu je glavni naglasak na praktičnoj primjeni, odnosno na sestrinskim intervencijama i procesu zdravstvene njege vezanom uz specifična oboljenja tjelesnih sustava).
Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.
Cilj je cjelovitog kurikula engleskog jezika (English for Medical Purposes) studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

Uvod u tvorbu riječi (medicinska terminologija na engleskom jeziku): sufiksi, prefiksi, tvorbene osnove. Osnovna građa riječi; analiza riječi; tvorba: korijen+vezni vokal (word roots and combining forms), latinski i grčki korijeni riječi u medicinskom nazivlju te primjeri tvorbe nazivlja pomoću tih korijena i usporedba s tvorbom u hrvatskom jeziku; zadaci i vježbe. 
Nastavci (suffixes): uobičajeni nastavci u medicinskom nazivlju i tvorba stručnog nazivlja pomoću njih; razumijevanje složenih riječi; niz uobičajenih medicinskih izraza, njihovo objašnjenje, tj. razumijevanje pojedinih dijelova riječi i tvorba novih; imenski, pridjevski, glagolski, priložni i drugi nastavci (prema zakonitostima tvorbe svakog pojedinog stranog jezika); latinske množine medicinskog nazivlja; zadaci i vježbe.
Predmeci (prefixes): predmetak + korijen riječi + vezni vokal + nastavak; uobičajeni predmeci i medicinsko nazivlje; zadaci i vježbe.
Izrazi koji se odnose na tijelo u cjelini: strukturna organizacija tijela (stanice, tkiva, organi, sustavi, organizam); tjelesne šupljine, trbušnozdjelične regije (9) i kvadranti, anatomska podjela kralježnice, izrazi za položaj i smjer, tjelesne ravnine; zadaci i vježbe.
Pokrovni sustav - koža (integumentarni sustav): građa i funkcija kože; pripadajući organi: kosa, nokti, znojne i lojne žlijezde; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; kožne lezije, nenormalna stanja i neoplazme; laboratorijski testovi i klinički postupci; praktična primjena: Sestrinska njega dermatološkog bolesnika.
Mišićno-koštani sustav: funkcija i organi; kosti – nastanak i građa; koštani nastavci i udubine; lubanjske i lične kosti; kralješnica i građa kralješka; prsne i zdjelične kosti; kosti ruku i nogu; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti kostiju i prijelomi; zglobovi – vrste i građa zglobova; burze, tetive, ligamenti, hrskavica; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti zglobova; mišićje – vrste mišića; djelovanje kosturnih (skeletal) mišića; pokret; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti mišićja; laboratorijski testovi; praktična primjena: uric acid test, creatine kinase (CK).
Probavni sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; ključne riječi; korijeni, nastavci, predmeci, glavni pojmovi; laboratorijski testovi; praktična primjena: Helicobacter pylori, liver tests, stool analysis; bolesti probavnog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega pacijenta s poremećajima hranjenja – anoreksija, bulimija; zadaci i vježbe.
Mokraćni sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; nastanak mokraće u bubrezima; ključne riječi; korijeni, nastavci, predmetci, glavni pojmovi; bolesti mokraćnog sustava i nazivlje vezano uz njih; laboratorijski testovi; zadaci i vježbe.

Obavezna literatura:

  1. Režić P, Žurić-Havelka S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2013. (izabrana poglavlja)
  2. izabrani handouti

 

Dopunska literatura:

  1. Tanay V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
  2. Law J, Martin E, ur. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. analizirati medicinski izraz i utvrditi značenje prefiksa, sufiksa i korijena riječi za cjelinu (medicinski izraz);
  2. primijeniti znanja o medicinskim sufiksima, prefiksima i tvorbenim osnovama pri sastavljanju medicinskog izraza;
  3. povezati medicinske izraze koji se odnose na tijelo kao cjelinu na engleskom jeziku (vrste stanica, tkiva, organi, tjelesni sustavi; tjelesne šupljine i organi koji se nalaze u njima) s istovrsnom terminologijom hrvatskog jezika; razlikovati medicinske izraze za položaj, smjer i tjelesne ravnine;
  4. identificirati najvažnije dijelove tjelesnih sustava, opisati njihove funkcije, izdvojiti najčešća oboljenja pojedinog tjelesnog sustava i s tim u svezi planirati proces sestrinske njege (sestrinske intervencije).

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal