• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Dermatologija

Studentu će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih dermatoloških bolesti.

Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih dermatoloških bolesti s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi dermatoloških bolesnika.

Prepoznavanje i imenovanje osnovnih promjena na koži. Osnovni načini dijagnostike i liječenja u dermatovenerologiji. Infektivne i parazitne bolesti kože. Autoimune bolesti vezivnog tkiva. Bolesti vena donjih udova. Bolesti žlijezda lojnica i folikula dlaka. Dermatološka onkologija.

Obavezna literatura:

1.    Basta Juzbašić, i sur. Dermatovenerologija. Udžbenik i atlas. Zagreb: Medicinska naklada; 2014.
2.    Šitum, i sur. Dermatovenerologija. Udžbenik i atlas. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
3.    Dobrić I, ur. Dermatovenerologija. (udžbenik Sveučilišta u Zagrebu) 3. izd. Zagreb: Grafoplast; 2005.

Dopunska literatura:

1.    Bolognia JL, Schaffer JV, Duncan KO, Ko CJ. Dermatology Essentials. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2014.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. objasniti najčešće simptome dermatoloških bolesti;
  2. objasniti podlogu osnovnih dermatoloških postupnika;
  3. analizirati ulogu medicinske sestre/tehničara u prepoznavanju i praćenju simptoma.

Nositelj: prof. dr. sc. Branko Dmitrović

 

Suradnici:

  • dr. sc. Ivana Ilić, viši asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal