• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Poticati vježbanje i tjelesnu aktivnost kao svakodnevnu i kontinuiranu mjeru prevencije zdravlja.

Naučiti studente da samostalno provode naučene vježbe.

Usvajanje znanja i pozitivnih stavova u cilju fizičke aktivnosti kao preventivne mjere

Atletika – Sportsko hodanje – Jogging; Sportovi s reketom: Badminton – Stolni tenis; Fitness programi: Fitnes mix – Aerobika mix – Pilates. Sportovi s loptom: Mali nogomet – Košarka – Odbojka – Rukomet; Sportovi u vodi: Plivanje – Vaterpolo.

Obavezna literatura:

Nema obvezne literature iz kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture budući da se ne polaže ispit. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, uz poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tijekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. primijeniti dio osnovnih kinezioloških i praktičnih motoričkih znanja pojedine kineziološke aktivnosti značajne za uspješnost u studiju;
  2. razviti sposobnosti, osobine i pozitivne stavove definirane unutar tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja koje doprinose uspješnijem studiranju;
  3. prepoznati potrebu i važnost redovite tjelovježbe u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšanja kvalitete života;
  4. kreirati aktivni odmor (aktivna stanka između učenja, tijekom slobodnog vremena);
  5. prezentirati tolerantnost, radne navike i samodisciplinu.

Nositelj: Ljubomir Pribić, predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal