• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

Studenti će biti informirani o osnovnim načelima mehanike i hidromehanike na osnovi primjera koje nalazimo u ljudskom tijelu, kao i o osnovama radiološke tehnike i zaštite od zračenja. Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje osnovnih fizikalnih načela u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljnjih kompleksnijih sadržaja.

Sila i energija. Hidrodinamika i hidrostatika. Elektromagnetsko zračenje. Radioaktivnost. Organizacija zaštite od zračenja u RH. Radiološki uređaji i tehnike.

Obavezna literatura:

  1. Brnjas – Kraljević J. Fizika za studente medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
  2. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za biofiziku: www.physics.mefos.hr

 

Dopunska literatura:

1.    Eterović D. Fizikalne osnove slikovne dijagnostike. U: Janković S, Eterović D. Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. definirati osnovne fizikalne zakone iz područja mehanike, hidrodinamike i hidrostatike i objasniti njihovu primjenu na ljudskom tijelu;
  2. opisati osnovnu radiološku opremu i metode u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji;
  3. interpretirati zakon o zaštiti od zračenja i razumjeti njegov značaj;
  4. rukovati jednostavnijim mjernim instrumentima i moći tumačiti rezultate.

Nositelj: prof. dr. sc. Dario Faj

 

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Hrvoje Brkić,

◦     doc. dr. sc. Nikola Gotovac,

◦     doc. dr. sc. Dragica Obad Kovačević,

◦     doc. dr. sc. Damir Štimac,

◦     Ivana Krpan, prof.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal