• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Osnove medicinske kemije i biokemije

Studenti će biti upoznati s osnovnim načelima strukture i funkcije biomolekula koje nalazimo u ljudskom tijelu. Steći će znanja o kemijskoj građi, kemijskim i energetskim promjenama, odvijanju i regulaciji metaboličkih procesa u organizmu zdrava čovjeka s ciljem razumijevanja daljnjih kompleksnijih sadržaja te patobiokemijskih procesa velikog broja bolesti.

Struktura i funkcija proteina. Aminokiseline. Probava i apsorpcija proteina. Metabolizam aminokiselina i ciklus uree. Enzimi i koenzimi. Metabolička goriva i nutritivne komponente. Regulacija metaboličkih puteva. Ugljikohidrati i njihova biološka funkcija. Fiziološki značajni ugljikohidrati i metabolizam ugljikohidrata. Glikoliza i glukoneogeneza. Glikogen i ciklus pentoza fosfata. Ciklus limunske kiseline. Oksidativna fosforilacija. Lipidi. Probava lipida. Sinteza i razgradnja masnih kiselina. Struktura, svojstva i biološka uloga nukleinskih kiselina.

Obavezna literatura:

  1. Berg JM, Tymoczko J, Stryer L. Biokemija. Zagreb: Školska knjiga; 2013.
  2. Murray R, Bender D, Botham K, Kennelly P, Rodwell V, Weil P. Harperova ilustrirana biokemija. 28. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
  3. Glavaš-Obrovac Lj, i sur. Interni priručnik za seminare i vježbe iz Medicinske kemije i biokemije 2. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2010.

 

Dopunska literatura:

1.    Prema preporuci nastavnika uz pojedinu temu

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. utvrditi osnovne strukture proteina, ugljikohidrata, lipida i nukleinskih kiselina;
  2. definirati osnovna načela biokemijskih i energetskih promjena, kao i mehanizme regulacije metabolizma ugljikohidrata, lipida i proteina;
  3. razlikovati uloge pojedinih enzima i koenzima u organizmu te mehanizme enzimskih reakcija i djelovanja koenzima;
  4. formulirati osnovne postavke metabolizma, metaboličkih puteva glukoze te stupnjeve crpljenja energije iz hranjivih tvari u zdravom organizmu;
  5. povezati strukturu i funkciju nukleinskih kiselina i tijek genetičke informacije;
  6. integrirati stečena znanja i vještine u praksu radi boljeg razumijevanja različitih fizioloških i patofizioloških procesa.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Snježana Džijan

Suradnici:

◦     Lucija Kuna, mag. biolog., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal