• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Upoznati studente s načelima pružanja zdravstvene njege umirućem bolesniku i s kulturološkom i psihosocijalnom pozadinom ove vrste zdravstvene njege.

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika s naglaskom na najčešće sestrinske dijagnoze i komplikacije koje se javljaju kao nuspojave liječenja i posljedica malignih bolesti. Sestrinsko-medicinski problemi, kvaliteta života onkoloških bolesnika. Rano otkrivanje malignih bolesti i promoviranje zdravih stilova života koji smanjuju rizik nastanka malignih bolesti. Intervencije medicinske sestre pri hitnim stanjima u onkologiji. Postupci samozaštite pri primjeni raznih terapijskih metoda u liječenju malignih bolesti.

Obavezna literatura:

 1. Šamija M, Nemet D. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.
 2. Prescher-Hughes DS, Shyrock CJ. Nurse's Chemotherapy Quick Pocket Reference. 1. izd. Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers; 2009.
 3. Yasko J, Lauffer B. Care of the Client Receiving Chemotherapy: A self-learning module for the nurse caring for the client with cancer. 1. izd. New Jersey: Prentice Hall; 1984.
 4. Ozimec Š. Zdravstvena njega umirućih bolesnika. (nastavni tekstovi ) Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2002.
 5. Čukljek S. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika. (nastavni tekstovi) Zagreb: Zdravstveno veleučilište Zagreb; 2014.
   

Dopunska literatura:

1. Šamija, M., Vrdoljak, E., Krajina, Z. Klinička onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2006. 
2. Šepec S, Kurtović B, Munko T, Vico M, Abou Aldan D, Babić D, i sur. Sestrinske dijagnoze. 1. izd. Zagreb: HKMS; 2011.
3. Kadović M, Abou Aldan D, Babić D, Kurtović B, Piškorjanac S, Vico M. Sestrinske dijagnoze II. 1. izd. Zagreb: HKMS; 2013.
4. Abou Aldan D, Babić D, Kadović M, Kurtović B, Režić S, Rotim C, i sur. Sestrinske dijagnoze III. 1. izd. Zagreb: HKMS; 2015.  
 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. procijeniti stanje pacijenta i potrebe za zdravstvenom njegom onkološkog bolesnika;
 2. izraditi, provesti i evaluirati plan zdravstvene njege onkološkog bolesnika;
 3. prepoznati hitna stanja u onkologiji;
 4. interpretirati dijagnostičke i terapijske postupke kod onkoloških bolesnika;
 5. argumentirati mjere zaštite prilikom primjene kemoterapije i radioterapije.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Silvana Piškorjanac, mag. med. techn., predavač.

 

 

Vanjski suradnici:

°       Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,

°       Zorka Rimac, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal