• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Ginekologija i porodništvo

Studentima će biti predočena normalna građa i funkcioniranje reproduktivnog sustava, kao i poremećaji u građi i funkciji reproduktivnog sustava te osnovne kliničke slike najčešćih bolesti iz područja ginekologije i porodništva. Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih ginekoloških bolesti, poremećaja u trudnoći i porođaju, s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi majke i djeteta.

Menstrualni ciklus. Poremećaji menstrualnoga ciklusa. Bračna neplodnost. Trudnoća i porod. Patološke promjene u trudnoći i porodu. Nadzor novorođenčeta. Puerperij. Pobačaj i prijevremeni porod. Ektopična trudnoća. Akutne i kronične upale ženskoga spolnog sustava. Spolno prenosive bolesti. Benigni i maligni tumori ženskoga spolnog sustava.

Obavezna literatura:

1.    Šimunić V, i sur. Ginekologija. Zagreb: Medicinska biblioteka; 2001. (izabrana poglavlja)
2.    Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
3.    Karelović D, i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 

Nakon uspješno završenog predmeta, studenti/-ca će moći:

  1. argumentirati fiziološke procese menstrualnog ciklusa, oplodnje, trudnoće i poroda, kao i poremećaje istih;
  2. prepoznati i objasniti najčešće simptome ginekoloških bolesti i poduzeti odgovarajuće postupke važne u dijagnostici i liječenju;
  3. identificirati ulogu sestre u prepoznavanju i praćenju simptoma tijekom trudnoće, poroda i puerperija, kao i nakon operativnih ginekoloških zahvata;
  4. prepoznati i intervenirati kod poremećaja u novorođenčeta;
  5. interpretirati zakonsku regulativu u RH vezanu uz pobačaj i spolni odnos s maloljetnom osobom;
  6. provesti edukaciju o metodama prevencije spolno prenosivih bolesti i metodama primarne i sekundarne prevencije malignih bolesti ženskog spolnog sustava;
  7. provesti edukaciju o kontracepciji.

Nositelj: doc. dr. sc. Vesna Ćosić

Suradnici:

  • doc. dr. sc. Rajko Fureš

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal