• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Nacionalni program prevencije raka vrata maternice

Cilj predmeta je da studenti studija Sestrinstva usvoje temelje znanja i spoznaje o potrebi provođenja preventivnih programa, ciljevima zbog kojih se provode, načinu organizacije, načinu financiranja, svrsi i koristi tih programa. Stečeno i usvojeno znanje o značenju provođenja ovih programa omogućit će studentima shvaćanje o načinu funkcioniranja zdravstvene skrbi i važnosti preventivnih programa za zdravstveni sustav.

Kolegij uključuje spoznaje o provođenju preventivnih programa ranog otkrivanja raka u svjetskoj zajednici temeljem Nacionalne strategije u Republici Hrvatskoj. 
Predmet obuhvaća sljedeće sadržaje:
-    epidemiologija raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice; učestalost nastanka pojedinog raka u svijetu, u Republici Hrvatskoj; obolijevanje, smrtnost, rasprostranjenost, ovisnost o razvijenosti, trendovi incidencije i mortaliteta;
-    čimbenici rizika za svaki pojedinačni rak i simptomi rane i kasne bolesti;
-    ciljevi programa ranog otkrivanja, ciljne skupine, točan protokol pristupa bolesnicima, standardiziranje kirurškog i medicinskog liječenja;
-    testovi probira, načini provođenja, ciljane skupine, organiziranje programa, praćenje programa, evaluacija i procjena korisnosti;
-    načini financiranja navedenih programa i provedba istih;
-    uvid u način odabira pojedinaca/ustanova koji će programe provoditi i centara koji će evaluirati rezultate i pratiti provođenje;
-    cjelokupna slika o svrhovitosti preventivnih programa i njihovoj neophodnosti.

Obavezna literatura:

 1. Ministarstvo zdravstva. Nacionalni preventivni programi. Dostupno na: https://zdravlje.gov.hr/nacionalni-preventivni-programi/1760. 
 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Nacionalni preventivni programi. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-prevencija-nezaraznih-bolesti/preventivni-program-za-zdravlje-danas/
 3. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Zagreb; 2010. Dostupno na: http://www.stampar.hr/hr/nacionalni-program-ranog-otkrivanja-raka-vrata-maternice
 4. Promjena vrata maternice i donjeg genitalnog trakta. Zagreb: Medicinski fakultet Zagreb; Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora; Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara Hrvatskog liječničkog zbora; 2016.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ice će moći:

 1. reproducirati znanje o programu ranog otkrivanja raka;
 2. definirati ciljeve provođenja programa;
 3. opisati temelje na kojima se sustav preventivnog programa razvio;
 4. opisati načine provođenja preventivnih programa;
 5. koristiti spoznaje o potrebi provođenja preventivnih programa u svakodnevnom radu;
 6. razviti integralni pristup zdravlju i bolesti s prvenstvenim ciljem očuvanja zdravlja.

Nositelj: doc. dr. sc. Vesna Ćosić

 

Suradnici:

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., asistent

 

Vanjski suradnici:

◦     Marija Laktić, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal